Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Właścicielem strony pod adresem https://djrobert.pl jest Robert Koss, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Music Serwis Robert Koss, z siedzibą w Kokotowie przy ulicy Kokotów 847 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 587-131-16-45.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Sklepu www.musicserwis.com w celu:
• rejestracji konta w sklepie w celu utworzenia konta klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),
• składania i realizacji zamówień,
• przekazywania firmie kurierskiej celem wysyłki,
• realizacji zgłoszeń reklamacyjnych,
• kontaktowania się w sprawach promocji i innych działań marketingowych poprzez kanały komunikacji,
• prowadzenia statystyk,
• zapisywania plików cookies w aplikacjach,
• zawarcia umowy kredytowej między klientem a bankiem,
• obsługi zapytań i zgłoszeń,
• wysyłania newslettera z ofertami handlowymi,
• wyświetlania reklam remarketingowych,
• przekazywania bankowi mBank celem obsługi działań kredytowych.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

W celu zakładania konta i realizacji zamówień klient podaje:
• imię,
• nazwisko,
• adres zamieszkania i do wysyłki (o ile jest inny niż adres zamieszkania),
• dane do faktury,
• adres e-mail,
• numer telefonu
• numer, data ważności i numer CVV w przypadku płatności kartą.
W celu zapisania na newsletter klient podaje:
• Imię i nazwisko,
• adres e-mail.

Prawo do treści danych osobowych i ich korekty

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Celem realizacji jednego z powyższych czynności prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z firmą.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klienta może w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym przypadku nie będziemy mogli świadczyć klientowi usług sprzedaży i w konsekwencji nie będzie mógł korzystać z usług naszej firmy.

Pliki „cookies”

Strona sklepu używa plików „cookies”. Instalacja plików jest konieczna celem odpowiedniego świadczenia usług przez sklep. Dodatkowo pliki cookies służą celom statystycznym. Pliki gromadzą anonimowe dane statystyczne, które służą dostosowaniu ofert do oczekiwań klientów. Administrator wykorzystuje pliki cookies celem poznania sposobu interakcji klientów w zawartości strony internetowej. Dzięki temu przekazywane są informacje dotyczące czasu wizyty w sklepie oraz rodzaju strony która skierowała go do sklepu internetowego.

Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe ?

Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem ochrony przetwarzania danych osobowych. W szczególności zabezpieczamy dane przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą i zniszczeniem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne przepisy prawa polskiego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikowanie nowych zapisów.

Scroll to Top